Podwieszka pod miednicę-zmywalna COVID 19

Opis

Podwieszka pod miednicę- zmywalna COVID 19

Stosowane są do ćwiczeń w odciążeniu, wspomagające ruch w stawach barkowym, łokciowym, kolanowym i biodrowym. Ćwiczenia za pomocą podwieszki pozwalają na samodzielne wykonywanie ruchów w stawach przy pełnym odciążeniu ćwiczonego odcinka ciała.   Wykorzystywane w kabinach UGUL oraz jako sprzęt do rehabilitacji w domu.

Podwieszka  jest wyrobem medycznym zgodnie z wymaganiami zasadniczymi dla wyrobów medycznych i w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych, zgłoszonym do Rejestru Wyrobów Medycznych prowadzonego przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, wyposażonym w deklarację zgodności producenta i opatrzonym znakiem CE.

Podwieszka wykonana jest ze skaju, ułatwia dezynfekcję i czyszczenie produktu po każdym pacjencie.