Dofinansowanie do protez

ZSOiR KORFANTÓW udziela bezpłatnej konsultacji w całym zakresie przygotowania kikuta do protezowania – także w domu Pacjenta po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby na nr +48 77 431-90-23. Służymy również pomocą i radą w zakresie informacji o możliwościach uzyskania dofinansowania z różnego rodzaju źródeł.

INFORMUJEMY O MOŻLIWOŚCIACH UZYSKANIA DOFINANSOWANIA DO ZAKUPU PROTEZ KOŃCZYN GÓRNYCH I DOLNYCH Z PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD”.
PROCEDURY POSTĘPOWANIA DOKUMENTACYJNEGO

Pierwszym krokiem jest wizyta u lekarza specjalisty: chirurga ogólnego, naczyniowego, onkologicznego, ortopedy, lekarza rehabilitacji medycznej – uprawnionego do wypisania druku „Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środki pomocnicze”.  Dodatkowo od 1 stycznia 2020 roku zmieniły się zasady wystawiania zleceń na wyroby medyczne finansowane ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Wprowadzony został nowy wzór zlecenia, który nie wymaga potwierdzenia w Oddziale NFZ. Uprawnienie Pacjenta do danego wyrobu medycznego zostaje potwierdzone w systemie elektronicznym przez lekarza lub inną osobę uprawnioną (np. fizjoterapeutę), która zlecenie wystawia (w przychodni, w szpitalu). Dzięki temu od razu możecie udać się z potwierdzonym zleceniem do świadczeniodawcy (np. do nas), bez konieczności wizyty w NFZ, jak do tej pory.

W naszym Zakładzie pacjent  otrzyma kosztorys na podstawie ,którego może starać się o dalsze dofinansowanie m.in. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Pacjent po amputacji winien poczynić starania o uzyskanie „Orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności” składając stosowny wniosek do Powiatowego Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności.

Pacjent posiadający orzeczenie o niepełnosprawności może złożyć wniosek do PCPR lub MOPS właściwych dla miejsca zamieszkania w celu uzyskania dofinansowania niezbędnego do wykonania protezy o wysokim standardzie zapewniającej wysoki komfort użytkowania.

WYMAGANE DOKUMENTY DO PCPR LUB MOPS 

– orzeczenie o niepełnosprawności 

– kosztorys lub faktura proforma – uzyskana od ZSOiR KORFANTÓW 

– kserokopia potwierdzonego przez NFZ zlecenia na wykonanie protezy.

Przygotowanie kikuta do protezowania

Bandażowanie kikuta

Jest bardzo ważną czynnością, która wpływa na prawidłowe ukształtowanie kikuta. Im lepiej bandażowany kikut, tym lepiej pasować będzie później proteza. Właściwy kształt uzyskujemy najlepiej używając bandaża elastycznego. Dążymy do uformowania kikuta na kształt stożka; bandażujemy sposobem kłosowym, ściśle przy nasadzie stopniowo rozluźniając im wyżej, wg instrukcji.

Hartowanie kikuta

Ma na celu zmniejszenie wrażliwości skóry i tkanki kikuta na dotyk, tarcie i ucisk leje protezy. Polega na stosowaniu bodźców o różnym stopniu nasilenia poprzez naprzemienne prysznice zimne i ciepłe, nacieranie szorstkim ręcznikiem oraz opieranie pionowe kikuta w coraz twardsze podłoże.

Zapobieganie przykurczom i ich redukowanie

Jednym z ważnych elementów przygotowania Pacjenta do protezowania jest zapobieżenie powstania przykurczów. Zapobiegamy ich powstawaniu poprzez stosowanie odpowiedniego zestawu ćwiczeń mięśni stawów – zaleconych przez rehabilitanta lub technika protetyka.

Wzmacnianie siły mięśniowej

Uzyskujemy poprzez ćwiczenia izometryczne, polegające na biernym napinaniu mięśni – a w późniejszym etapie ćwiczenia oporowe lub ćwiczenia z obciążeniem.

Postępowanie po amputacji

ZSOiR KORFANTÓW zaopatruje Pacjentów we wszystkie możliwe rodzaje protez, których wykonanie oparte jest na nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych z zastosowaniem materiałów i półfabrykatów wytwarzanych przez specjalistyczne firmy, z którymi współpracujemy.

Do wytworzenia protezy wykorzystane są nowoczesne elementy konstrukcji znanych wytwórców takich jak: Otto Bock, Steifender, Alps, NeuHof, Ossur, Blatchford. Wykonuje je się z zastosowaniem nowoczesnego systemu modularnego zapewniającego optymalny dobór elementów protezy dla każdego Pacjenta. Zapewnia on wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań wiodących firm w zakresie technologii wytwarzania, a tym samym ich wysoką jakość.

W wytwarzaniu protez wykorzystuje się technologię kształtowania lejów z tworzywa termoplastycznego oraz lejów żelowych. Dobór elementów konstrukcyjnych protezy dokonuje technik protetyk w obecności Pacjenta, uwzględniając jego oczekiwania w zakresie jej użytkowania.

Protezowanie pacjenta

Odbywa się w dwóch etapach:

Protezowanie tymczasowe

Proteza tymczasowa zapewnia Pacjentowi odpowiednią funkcjonalność i służy do nauki chodzenia oraz formowania kikuta. Jest niezbędna do zdobycia doświadczenia w używaniu protezy. Po pewnym czasie użytkowania Pacjent może zdecydować się na zastąpienie jej protezą ostateczną. 

Protezowanie ostateczne

Jednym z najważniejszych elementów protezy jest lej kikutowy, który stanowi element kontaktu ciała Pacjenta z protezą. Zadaniem leja protezowego jest stworzenie odpowiedniego podparcia masy ciała i przenoszenia ruchów kikuta na protezę. Precyzja jego wykonania stanowi o komfortowym i długotrwałym użytkowaniu całej protezy. Dopasowany kształt i forma oraz właściwie dobrany system modularny w protezie ostatecznej są podstawą osiągnięcia optymalnego komfortu jej użytkowania i zapewnienia aktywności ruchowej w życiu codziennym. 

Lej kikutowy wykonywany jest indywidualnie dla każdego Pacjenta zgodnie z zasadami technologii protetycznych. Leje wykonuje się z materiałów termoplastycznych, żywic syntetycznych i silikonów, które to tworzywa gwarantują wysoką jakość jak i trwałość w użytkowaniu protezy. Inne elementy składające się na budowę protezy modularnej, takiej jak stopa protezowa, przegub kolanowy dobierane są wg motorycznych cech osobowych Pacjenta podczas konsultacji prowadzonej przez technika ortopedę. Informuje on Pacjenta o możliwości doboru wszystkich części składowych protezy z uwzględnieniem specyficznych potrzeb i oczekiwań w zakresie jej użytkowania. Każdy z elementów składowych protezy modularnej produkowany jest w wielu odmianach konstrukcyjnych umożliwiających precyzyjny ich dobór indywidualny, a tym samym umożliwia także Pacjentowi kształtowanie wyceny protezy ostatecznej. 

Jak przygotować się do protezowania?

W jak najkrótszym terminie po amputacji zalecamy kontakt telefoniczny (+48 77 431-90-23) z mgr rehabilitacji lub technikiem ortopedą w naszym Zakładzie, który udzieli niezbędnych porad i informacji dla wyboru właściwego terminu protezowania dogodnego dla Pacjenta, który zależy od stopnia wygojenia kikuta i odpowiedniego jego uformowania. W szczególnych przypadkach po wcześniejszych uzgodnieniach telefonicznych możliwy jest przyjazd do Pacjenta, udzielenie konsultacji i pobranie miar w domu Pacjenta.

oDZWIEDŹ NAS

Siedziba główna:

48-317 Korfantów ul. Wyzwolenia 11

Oddział K-KOŹLE :

47-220 Kędzierzyn-Koźle ul. Damrota 28

Oddział OPOLE:

45-056 Opole ul. Augustyna Kośnego 18/10

Zadzwoń

Siedziba główna:

tel. 77/ 43 44 064

Oddział K-Koźle:

tel. 77/48 10 252

Odział Opole:

tel. 77/ 455 33 26

godZINY oTWARCIA

Siedziba główna:

pn-pt 7:00-15:00

Oddział K-KOŹLE:

pn-pt 8:00-16:00

Odział OPOLE:

pn-pt 8:00- 16:00