DOFINANSOWANIE DO PROTEZ 

ZSOiR KORFANTÓW udziela bezpłatnej konsultacji w całym zakresie przygotowania kikuta do protezowania – także w domu Pacjenta po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby na nr +48 77 431-90-23
ZSOiR KORFANTÓW służy pomocą i radą w zakresie informacji o możliwościach uzyskania dofinansowania z różnego rodzaju źródeł. 

INFORMUJEMY O MOŻLIWOŚCIACH UZYSKANIA DOFINANSOWANIA DO ZAKUPU PROTEZ KOŃCZYN GÓRNYCH I DOLNYCH Z PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD”. 
PROCEDURY POSTĘPOWANIA DOKUMENTACYJNEGO 

1. Pierwszym krokiem jest wizyta u lekarza specjalisty: chirurga ogólnego, naczyniowego, onkologicznego, ortopedy, lekarza rehabilitacji medycznej – uprawnionego do wypisania druku „Zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przemiotami rtopedycznymi i środki pomocnicze”. 

2. Z otrzymanym zleceniem należy udać się do wojewódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia właściwego dla miejsca zamieszkania, aby uzyskac prawo do refundacji. 
Można to zrobić – (dla mieszkańców woj. opolskiego) 
– pocztą (NFZ 45-315 Opole, ul. Głogowska 37) 
– osobiście (Punkty Potwierdzenia Zlecenia) 
Nysa, ul. Piastowska 33 bud. A  / pon-pt. 7:30 – 15:30 
Kędzierzyn-Koźle, Pl. Wolności 1 / wt. czw. 9:00 – 14:00 
Opole, ul. Głogowska 37 / pon. pt. 8:00 – 16:00 

3. Potwierdzone przez NFZ zlecenie Pacjent składa w ZSOiR KORFANTÓW, której zleca wykonanie protezy. Otrzymuje kosztorys, na podstawie którego może starać się o dalsze dofinansowanie m.in. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. 

4. Pacjent po amputacji winien poczynić starania o uzyskanie „Orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności” składając stosowny wniosek do Powiatowego Zespłu ds. orzekania o niepełnosprawności. 

5. Pacjent posiadający orzeczenie o niepełnosprawności może złożyć wniosek do PCPR lub MOPS właściwych dla miejsca zamieszkania w celu uzyskania dofinansowania niezbędnego do wykonania protezy o wysokim standardzie zapewniającej wysoki komfort użytkowania. 
WYMAGANE DOKUMENTY DO PCPR LUB MOPS 
– orzeczenie o niepełnosprawności 
– kosztorys lub faktura proforma – uzyskana od ZSOiR KORFANTÓW 
– kserokopia potwierdzonego przez NFZ zlecenia na wykonanie protezy.

PRZYGOTOWANIE KIKUTA DO PROTEZOWANIA


Bandażowanie kikuta

Jest bardzo ważną czynnością, która wpływa na prawidłowe ukształtowanie kikuta. Im lepiej bandażowany kikut, tym lepiej pasować będzie później proteza. Właściwy kształt uzyskujemy najlepiej używając bandaża elastycznego. Dążymy do uformowania kikuta na kształt stożka; bandażujemy sposobem kłosowym, ściśle przy nasadzie stopniowo rozluźniając im wyżej, wg instrukcji.

Hartowanie kikuta

Ma na celu zmniejszenie wrażliwości skóry i tkanki kikuta na dotyk, tarcie i ucisk leje protezy. Polega na stosowaniu bodźców o różnym stopniu nasilenia poprzez naprzemienne prysznice zimne i ciepłe, nacieranie szorstkim ręcznikiem oraz opieranie pionowe kikuta w coraz twardsze podłoże.

Zapobieganie przykurczom i ich redukowanie

Jednym z ważnych elementów przygotowania Pacjenta do protezowania jest zapobieżenie powstania przykurczów. Zapobiegamy ich powstawaniu poprzez stosowanie odpowiedniego zestawu ćwiczeń mięśni stawów – zaleconych przez rehabilitanta lub technika protetyka.

Wzmacnianie siły mięśnowej

Uzyskujemy poprzez ćwiczenia izometryczne, polegające na biernym napinaniu mięśni – a w późniejszym etapie ćwiczenia oporowe lub ćwiczenia z obciążeniem.

 

POSTĘPOWANIE PO AMPUTACJI

ZSOiR KORFANTÓW zaopatruje Pacjentów we wszystkie możliwe rodzaje protez, których wykonanie oparte jest na nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych z zastosowaniem materiałów i półfabrykatów wytwarzanych przez specjalistyczne firmy, z którymi współpracujemy. 
Do wytworzenia protezy wykorzystane są nowoczesne elementy konstrukcji znanych wytwórców takich jak: Otto Bock, Steifender, Alps, NeuHof, Ossur, Blatchford. 
Wykonuje je się z zastosowaniem nowoczesnego systemu modularnego zapewniającego optymalny dobór elementów protezy dla każdego Pacjenta. Zapewnia on wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań wiodących firm w zakresie technologii wytwarzania, a tym samym ich wysoką jakość. 
W wytwarzaniu protez wykorzystuje się technologię kształtowania lejów z tworzywa termoplastycznego oraz lejów żelowych. Dobór elementów konstrukcyjnych protezy dokonuje technik protetyk w obecności Pacjenta, uwzględniając jego oczekiwania w zakresie jej użytkowania. 

PROTEZOWANIE PACJENTA 
Odbywa się w dwóch etapach: 

– protezowanie tymczasowe 
Proteza tymczasowa zapewnia Pacjentowi odpowiednią funkcjonalność i służy do nauki chodzenia oraz formowania kikuta. Jest niezbędna do zdobycia doświadczenia w używaniu protezy. Po pewnym czasie użytkowania Pacjent może zdecydować się na zastąpienie jej protezą ostateczną. 

– protezowanie ostateczne 
Jednym z najważniejszych elementów protezy jest lej kikutowy, który stanowi element kontaktu ciała Pacjenta z protezą. Zadaniem leja protezowego jest stworzenie odpowiedniego podparcia masy ciała i przenoszenia ruchów kikuta na protezę. Precyzja jego wykonania stanowi o komfortowym i długotrwałym użytkowaniu całej protezy. Dopasowany kształt i forma oraz właściwie dobrany system modularny w protezie ostatecznej są podstawą osiągnięcia optymalnego komfortu jej użytkowania i zapewnienia aktywności ruchowej w życiu codziennym. 
Lej kikutowy wykonywany jest indywidualnie dla każdego Pacjenta zgodnie z zasadami technologi protetycznych. Leje wykonuje się z materiałów termoplastycznych, żywic syntetycznych i silikonów, które to tworzywa gwarantują wysoką jakość jak i trwałość w użytkowaniu protezy. Inne elementy składające się na budowę protezy modularnej, takiej jak stopa protezowa, przegub kolanowy dobierane są wg motorycznych cech osobowych Pacjenta podczas konsultacji prowadzonej przez technika ortopedę. Informuje on Pacjenta o możliwości doboru wszystkich części składowych protezy z uwzględnieniem specyficznych potrzeb i oczekiwań w zakresie jej użytkowania. Każdy z elementów składowych protezy modularnej produkowany jest w wielu odmianach konstrukcyjnych umożliwiających precyzyjny ich dobór indywidualny, a tym samym umożliwia także Pacjentowi kształtowanie wyceny protezy ostatecznej. 

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO PROTEZOWANIA?

W jak najkrótszym terminie po amputacji zalecamy kontakt telefoniczny (+48 77 431-90-23) z mgr rehabilitacji lub technikiem ortopedą w naszym Zakładzie, który udzieli niezbędnych porad i informacji dla wyboru właściwego terminu protezowania dogodnego dla Pacjenta, który zależy od stopnia wygojenia kikuta i odpowiedniego jego uformowania. W szczególnych przypadkach po wcześniejszych uzgodnieniach telefonicznych możliwy jest przyjazd do Pacjenta, udzielenie konsultacji i pobranie miar w domu Pacjenta.

oDZWIEDŹ NAS

Siedziba główna:

48-317 Korfantów ul. Wyzwolenia 11

Oddział K-KOŹLE :

47-220 Kędzierzyn-Koźle ul. Damrota 28

Oddział OPOLE:

45-315 Opole ul. Głogowska 25

Zadzwoń

Siedziba główna:

tel. 77/ 43 44 064

Oddział K-Koźle:

tel. 77/48 10 252

Odział Opole:

tel. 77/ 455 33 26

}

godZINY oTWARCIA

Siedziba główna:

pn-pt 7:00-15:00

Oddział K-KOŹLE:

pn, czw 9:00- 16:00 wt, śr, pt 8:00-16:00

Odział OPOLE:

pn-pt 7:30- 15:30